Om oss

Kirkens Bymisjon overtok driften av Viste Strandhotell i mai 2017 og her har Ventilene sitt arbeid for unge pårørende fått en fantastisk arena med mange muligheter. Vi ser allerede at de unge stortrives, og det har gitt arbeidet vårt et løft. For å kunne utnytte de mulighetene Viste Strandhotell gir oss, og for å bidra til en bærekraftig virksomhet, trenger vi gode samarbeidspartnere som ønsker å gjøre en forskjell. Ventilene er en virksomhet innen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland og har vært i drift siden 2014.

Ventilene ønsker å bidra til at unge pårørende tar utdanning, kommer seg i jobb og får et meningsfullt liv.

Hovedmålet til Ventilene er å drive målrettet forebyggende arbeid for unge pårørende. Dette er barn og unge som har en krevende fortid, og vi ser et stort behov for å gi disse gode opplevelser og nye relasjoner. Det oppleves fantastisk å kunne ha et slikt oppdrag hvor vi ser hvordan de unge utvikler seg gjennom mestring, trygghet og trivsel.

Hensikten er å

  1. Ha gode omgivelser for Ventilenes aktiviteter og en forutsigbarhet for lokalisering.
  2. Gi ungdom mulighet til arbeidstrening innen hotell/restaurantdrift dersom de ønsker det i tillegg til helge- og ferietilbudet vårt.
  3. La inntektene fra hotelldriften gå direkte til Ventilene og barne- og ungdomsarbeidet, og dermed bidra til delfinansiering og utvikling av kjernevirksomheten (bærekraftig).

Viste Strandhotell gir oss mulighet til å utvikle vår kjernevirksomhet og bruke den til å drive et hotell helt utenom det vanlige – Ventilene Viste Strandhotell. Vi ønsker blant annet å utvikle konsepter som dekker sosiale behov spesielt rettet mot eldre. Vi ønsker også at beboerne på Randaberg skal nyte godt av og bli stolte av virksomheten på Ventilene Viste Strandhotell. Mottakelsen til nå har vært overveldende og mange ønsker å bruke hotellet og også å støtte vårt arbeid som frivillig.

Bli med på laget du også – lik oss på Facebook – facebook.com/ventilene for daglige oppdateringer!

Se også reportasjen om Ventilene Viste Strandhotell i avisen Dagen her.

For bestilling og mer informasjon.